Un casori gitano al Bon Pastor

En pocs dies el destí m’ha proporcionat l’excepcional oportunitat de conèixer un xic més al poble romaní o gitano. Primer la revista Carrer (editada per la Favb) va encarregar-me unes …